Drinkwater

Zonder water is er geen leven mogelijk. Water is een eerste levensbehoefte. De wateropname van vogels is zeer verschillend. Van nature nemen kanaries en wildzang naar verhouding meer vocht op dan bijvoorbeeld kleine tropische vogels en Australische parkiet… Lees verder

Drinkwater

Het broedrijp worden van vogels

Vogels in de natuur worden broedrijp wanneer de omstandigheden (tijd, licht, temperatuur en voeding) in hun biotoop zich gunstig ontwikkelen. Meestal na de (koude) natte periode brengen de geleidelijke toename van licht en temperatuur en de grotere variati… Lees verder

Het broedrijp worden van vogels